Myśląc o zostaniu operatorem koparki musimy mieć świadomość tego, iż wymagane od nas będzie uzyskanie odpowiednich uprawnień, dzięki którym będziemy posiadać legalną opcję wykonywania tej pracy. Także, pierwszym krokiem jaki powinniśmy postawić jest wybór odpowiedniego kursu po którym zdobędziemy odpowiednią licencję. Aby móc podejść do takiego kursu wymagane jest od nas posiadanie, co najmniej, prawa jazdy kategorii B. Jeżeli, pracując w danej firmie budowlanej będziemy mieli za zadanie przejechać daną trasę na terenie budowy, to prawo jazdy nie jest koniecznością, jednakże często zachodzi sytuacja, iż wyjechać musimy na drogę publiczną, a wtedy posiadanie go jest naszym obowiązkiem.

Kurs, w zależności w jakim mieście chcemy się go podjąć, kosztuje od 1500 zł do 2000 złotych. Warunki jakie musimy spełnić decydując się na kurs obsługi koparki to: ukończenie 18 roku życia, wykształcenie minimum podstawowe, udokumentowany miesięczny staż pracy przy technicznej obsłudze maszyn, brak przeciwwskazań psychicznych jak i fizycznych oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż kandydat spełnia warunki do wykonywania zawodu. Jeżeli wcześniej nie odbyliśmy wymaganego stażu, musimy przejść zajęcia praktyczne mające zakres co najmniej 26 godzin. Po pozytywnym wyniku naszego egzaminu zostanie nam przyznane świadectwo odbytego kursu oraz wpis do książeczki operatora.

Posiadanie uprawnień do obsługi koparki ułatwi nam znalezienie pracy w zawodach związanych z budownictwem oraz transportem. Przy wcześniejszym wyborze kursu mamy do wyboru dwie opcje: pierwsza to kurs na klasę III uprawnień do 25 t masy całkowitej, druga kurs na klasę I uprawnień na wszystkie typy maszyn, bez ograniczeń masy całkowitej. Jeżeli nie posiadamy uprawnień na inne maszyny budowlane cena kursu będzie wyższa o około 500 złotych, należy liczyć się również z tym, iż do ceny trzeba będzie dołożyć kwotę, odpowiednio za koszt badania lekarskiego oraz koszt przeprowadzenia egzaminu – w wysokości od 200 do 250 złotych. Niezdany egzamin należy powtórzyć, co wiąże się z ponowną opłatą.

Udostępnij!