Aby zdobyć uprawnienia na walec drogowy i legalnie go obsługiwać musimy odbyć kurs/szkolenie zakończonego egzaminem teoretycznym, a następnie praktycznym. Dopiero po jego pozytywnym zaliczeniu będziemy […]